shadow

Bīstamo kravu pārvadājumi (ADR)

Bīstamo kravu pārvadājumi ir komplicēts pārvadājumu veids, kura laikā tiek pārvadātas bīstamās vielas un ko var īstenot tikai ar īpašu iepakojumu un tehnoloģiju pielietošanu, kā arī zināšanām par pastāvošajiem noteikumiem. Tos var veikt tikai atbildīgi, pieredzējuši un licencēti darbinieki, kā to paredz bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi. Bīstamo kravu transportēšana prasa lielu uzmanību pret niansēm un atbildīgu rīcību visa pārvadājuma laikā, jo bīstamo kravu pārvadājumi ir augsta riska pakalpojums.

SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI nodrošina bīstamo kravu pārvadājumus ar atbilstošu tehnisko aprīkojumu un licencēm, kā to reglamentē bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi. Mums ir pieredze operatīvā un drošā bīstamo kravu uzglabāšanā un transportēšanā ar auto, avio un jūras transportu.

Lai uzzinātu vairāk par ADR (bīstamo kravu) pārvadājumiem un saņemtu cenu piedāvājumu, sazinieties ar mums!

Bīstamo kravu veidi

Bīstamās kravas pēc likumdošanas ir kravas, kas, ja notiek negadījums vai netiek ievēroti bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi, var izraisīt cilvēku vai dzīvnieku bojāeju, saslimšanu, saindēšanos vai apdegumus, kā arī radīt kaitējumus videi. Pastāv 9 dažādas bīstamo kravu klases, kas iedalās šādi:

 • 1. klase – sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi, kas paredzēti sprādziena vai pirotehniska efekta radīšanai.
 • 2. klase – gāzes, vienas vai vairāku gāzu maisījumi, kas var būt uzliesmojoši vai toksiski.
 • 3. klase – viegli uzliesmojoši šķidrumi un maisījumi ar neliela sprādziena bīstamību.
 • 4.1. klase – uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas, kas kļūst bīstamas no dzirksteles.
 • 4.2. klase – Pašuzliesmojošas vielas, piroforas vielas, pašsakarstošas vielas un izstrādājumi.
 • 4.3. klase – šķidrumi, cietas vielas un izstrādājumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes.
 • 5.1. klase – oksidējošas vielas, kas var izraisīt vai veicināt citu vielu aizdegšanos, galvenokārt skābekļa izdalīšanās dēļ.
 • 5.2. klase – organiskie peroksīdi, kas paaugstinātā temperatūrā, berzes vai trieciena ietekmē var izdalīt kaitīgas un uzliesmojošas gāzes vai tvaikus vai pašuzliesmoties.
 • 6.1. klase – indīgas (toksiskas) vielas, kas relatīvi mazos daudzumos var izraisīt saindēšanos vai cilvēku un dzīvnieku veselības bojājumus, nāvi.
 • 6.2. klase – infekciozas vielas, kas satur patogēnus, spēj izraisīt dzīvnieku vai cilvēku saslimšanu.
 • 7. klase – radioaktīvi materiāli, kas veido apstarojuma draudus.
 • 8. klase – korozīvas vielas, kas veido ķīmiskus apdegumus vai apdraudējumu videi.
 • 9. klase – pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi, kas nav uzskaitītas citās klasēs.

Bīstamo kravu pārvadājumi

Bīstamo kravu pārvadājumi tiek organizēti ar dažādiem transportlīdzekļiem. SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI piedāvā bīstamo kravu jeb ADR transportēšanu ar autotransportu, jūras transportu un aviotransportu. Katram no šiem transportlīdzekļu veidiem ir savas stiprās puses, ar tām tuvāk varat iepazīties “Starptautiskie pārvadājumi”. Taču uz visiem transportlīdzekļiem attiecas noteikums, ka bīstamo kravu pārvadāšanai ir nepieciešams īpašs aprīkojums, marķējumi un uzmanīga rīcība.

Bīstamo kravu pārvadājumi ar autotransportu ir īpaši reglamentēti ar ADR nolīgumu. ADR pārvadājumi tiek stingri uzraudzīti, izvirzot augstas prasības kā pret transportlīdzekļu aprīkojumu, tā vadītāja zināšanām un prasmēm. Papildus ADR kravu pārvadāšanai vadītājiem nepieciešams iegūt ADR apliecību, kas jāatjauno ik pēc 5 gadiem.

Bīstamo kravu pārvadājumi ar jūras transportu tiek reglamentēti pēc SOLAS-74 konvencijas, un tie tiek īpaši uzraudzīti. Ar bīstamo kravu izkraušanu atļauts strādāt tikai tām ostām, kam ir izsniegta attiecīgā atļauja. Šis pārvadājumu veids rada potenciālo apdraudējumu cilvēkiem un videi, tādēļ tiek īpaši izvietots, nostiprināts un uzraudzīts uz kuģa klāja.

Bīstamo kravu pārvadājumi ar aviotransportu, līdzīgi kā ar jūras transportu, rada potenciālo apdraudējumu cilvēkiem un videi. Šos bīstamo kravu pārvadājumus reglamentē ICAO-TI, un to laikā ir rūpīgi jāievēro vairāki noteikumi un prasības.

Bīstamo kravu pārvadājumi ar SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI nogādās Jūsu kravu galamērķī optimālā laikā un droši pēc visiem bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem! Sazinieties ar mums, lai saņemtu bezmaksas konsultāciju!