shadow

Sankciju pārbaudes procedūra

Sankciju pārbaudes procedūra


1. Jauns vai esošais klients – vienmēr interesēties, kā mūs atradis (mājas lapa, rekomendācijas, publiskā informācija).
2. Noskaidrot, kāda prece interesē, sākotnēji pārbaudīt https://itvs.vid.gov.lv/ un pārliecināties, ka konkrētajai precei ir atļauts imports un eksports, kā arī vai pastāv citi aizliegumi un /vai citas Muitas vai citu valsts iestāžu prasības.
3. Pieprasīt klienta uzņēmuma reģistrācijas datus, kuros ir atspoguļotas visas amatpersonas un uzņēmuma īpašnieki, vienlaicīgi salīdzināt saņemto informāciju ar publisko Krievijas uzņēmumu datu bāzi https://www.list-org.com/ . Gadījumā. ja informācija atšķiras, vienmēr pieprasīt paskaidrojumu no klienta. Visos gadījumos, ja paskaidrojumi nav precīzi vai ir nepilni, vai neatbilst patiesībai, kā arī ja klienta dibinātāji sastāv no vairākām uzņēmumu ķēdēm, jāinformē klients (esošais vai jauns), ka sadarbība nav iespējama.
4. Personu pārbaude:
https://sankcijas.fid.gov.lv/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://www.sanctionsmap.eu/
https://www.treasury.gov/ofac/downloads
https://sankcijas.lursoft.lv/
https://www.atbilst.lv/
https://www6.vid.gov.lv/RPS
https://www6.vid.gov.lv/PNP
Krievijas valsts iepirkumu datu bāze.

Ja tiek konstatēts, ka persona ir iekļauta minēto sankciju sarakstā, nekavējoties informēt klientu (esošo vai jauno), ka sadarbība nav iespējama. Vienlaicīgi obligāti izmantot publisko masu mediju informāciju, sociālo tīklu vai www.google.com meklēšanas sistēmu, lai iegūtu papildus informāciju, kura tiktu izmantota lēmuma pieņemšanā par tālāko sadarbības iespēju.
5. End-user pārbaude, ja ir interese par izejvielām (aromatizētāji vai audumi, lentas), vienmēr ir jānoskaidro kādam nolūkam, kāds būs gala produkts, kurš būs ražotājs, un kurš būs saražoto preču gala patērētājs, kā arī kurā tirgus teritorijā konkrētais produkts tiks tirgots. Ja tiek konstatēts jebkāds sakars ar sankciju sarakstu vai pārāk sarežģītu starpnieku ķēdi, ir jāinformē klients (esošais vai jaunais), ka sadarbība nav iespējama.
6. Rakstiski atrunāt ar klientu līguma atkāpšanās iespējas, ja iestājas sankciju juridiskais spēks.
7. Drukāt vai citādi fiksēt visu aizdomīgo, tiešo vai netiešo sakopto informāciju.
8. Stingri ievērot un izpildīt mūsu bankas prasības un rekomendācijas. Pārbaudīt, no kuras Krievijas bankas tiks veikts maksājums, kā arī vai klienta banka nav iekļauta sakciju sarakstos.
9. Iknedēļas esošo klientu pārbaude, kā arī papildus uzreiz pēc jaunās sankciju paketes publicēšanas.
10. Pirms sūtīt preci obligāti saskaņot sūtījumu ar VID Muitu: rvd.iaun@vid.gov.lv un Stratēģiskas nozīmes preču
eksporta kontroles nodaļu snpekn@mfa.gov.lv, ja tas ir nepieciešams pēc Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) noteikumiem.

Informācijas avoti:
1. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums:
2. Aktuāla informācija par sankciju pārbaudi: https://www.fktk.lv/klientu-aizsardziba/finansu-noziegumu-noversana/sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju/
3. Finanšu izlūkošanas dienesta saraksti: ANO, ES un LV https://sankcijas.fid.gov.lv
4. OFAC sankciju saraksti – https://www.treasury.gov/ofac/downloads
5. Citadele bankas informācija: https://www.cblgroup.com/lv/media/press-releases/2022/5-steps/