shadow

Incoterms

Incoterms, kas nozīmē “starptautiskie tirdzniecības noteikumi” ir standartizēts trīs burtu koda komplekts, ko visbiežāk izmanto starptautiskās darījumos. Šos noteikumus izveidojusi Starptautiskā Tirdzniecības Palata (International Chamber of Commerce vai ICC), lai atvieglotu saziņu un sapratni starp pircējiem un pārdevējiem, kas iesaistīti starptautiskajā tirdzniecībā. Incoterms nosaka atbildību, riskus un izmaksas, kas saistītas ar preču transportēšanu un piegādi.

Kas ir Incoterms?

EXW (Ex Works): Pārdevējs nodrošina preces savā vietā. Pircējs ir atbildīgs par visām transporta izmaksām, riskiem un nepieciešamo muitas attīrīšanu.

FCA (Free Carrier): Pārdevējs nodod preces izvēlētajā piegādes punktā, piemēram, noliktavā vai transporta līdzeklī. Šajā brīdī risks un atbildība par pārvadājumiem pāriet uz pircēju.

FAS (Free Alongside Ship): pārdevējs ir atbildīgs par preču nogādāšanu piekrastē esošā ostā, blakus kuģim. Pircējs uzņemas riskus un atbildību, kad preces ir izvietotas pie kuģa klāja vai citā noteiktā vietā piekrastē.

FOB (Free On Board): Pārdevējs ir atbildīgs par precu transportēšanu uz nosauktu kravas ostu. Kad preces ir kuģī, risks un atbildība pāriet uz pircēju.

CFR (Cost and Freight): pārdevējs ir atbildīgs par preču transportēšanu uz norādītu ostu, segot transporta izmaksas un nodrošinot kravas apdrošināšanu. Pircējs uzņemas atbildību un risku, kad preces ir iekrautas kuģī ostā.

CIF (Cost, Insurance, and Freight): Pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi uz kuģa piekrastes ostu, segot transporta un apdrošināšanas izmaksas. Risks pāriet uz pircēju, kad preces ir uz kuģa.

CPT (Carriage Paid To): Pārdevējs sedz preču pārvadāšanas izmaksas uz nosauktu galamērķi. Kad preces ir nodotas pārvadātājam, risks pāriet uz pircēju.

CIP (Carriage and Insurance Paid To): kas norāda tirdzniecības līguma nosacījumus attiecībā uz preču piegādi starp pārdevēju un pircēju. CIP nosaka, ka pārdevējs ir atbildīgs par preču transportēšanu uz norādītu galamērķi, segot pārvadāšanas izmaksas un nodrošinot kravas apdrošināšanu.

DAT (Delivered at Terminal): nosaka tirdzniecības līguma nosacījumus attiecībā uz preču piegādi starp pārdevēju un pircēju. DAT nosaka, ka pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi uz norādītu terminālu galamērķī, kas var būt ostas termināls vai cita izvēlēta vieta.

DAP (Delivered at Place): Pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi uz nosauktu vietu, gatavu izkraušanai pircējam. Pircējs ir atbildīgs par izkraušanu un muitas nodokļiem.

DDP (Delivered Duty Paid): Pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi uz nosauktu galamērķi, segot visas izmaksas, ieskaitot muitas nodokļus. Pircējam ir tikai jāizkravē preces.