shadow

Pavojingų krovinių vežimas (ADR)

Būtinųjų krovinių pervežimas su SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI

Būtinųjų krovinių pervežimas yra sudėtingas pervežimo būdas, kuriuo pervežamos pavojingos medžiagos ir tai galima atlikti tik su specialiu įpakavimu, technologijomis bei žiniomis apie galiojančius reikalavimus. Tokį pervežimą gali atlikti tik atsakingi, patyrę ir licencijuoti darbuotojai, kaip numato būtinųjų krovinių pervežimo taisyklės. Būtinųjų krovinių transportavimas reikalauja didelės dėmesio smulkmenoms ir atsakingo elgesio per visą pervežimo laiką, nes būtinųjų krovinių pervežimai yra aukšto rizikos paslauga.

SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI užtikrina būtinųjų krovinių pervežimus su tinkamu techniniu įranga ir licencijomis, kaip tai nustato būtinųjų krovinių pervežimo taisyklės. Turime patirties veikiant operatyviai ir saugiai saugant bei pervežant būtinas medžiagas su automobiliais, orlaiviais ir jūrų transportu.

Norėdami sužinoti daugiau apie ADR (būtinųjų krovinių) pervežimus ir gauti kainos pasiūlymą, susisiekite su mumis!

Būtinųjų krovinių rūšys

Pagal teisės aktus būtinųjų krovinių pervežami kroviniai yra tie, kurie, jei įvyksta nelaimingas atsitikimas arba nesilaikoma būtinųjų krovinių pervežimo taisyklių, gali sukelti žmonių ar gyvūnų sužeidimus, susirgimą, apsinuodijimą ar nudegimus, taip pat padaryti žalą aplinkai. Yra 9 skirtingos būtinųjų krovinių klasės, kurios yra šios:

 • 1 klasė – sprogmenys ir produktai, skirti sprogimo ar pirotechninio efekto sukūrimui.
 • 2 klasė – dujos, vienos ar kelių dujų mišiniai, kurie gali būti užsidegiantys arba nuodingi.
 • 3 klasė – lengvai užsidegantys skystumai ir mišiniai su nedideliu sprogimo pavojumiu.
 • 4.1 klasė – užsidegančios kietos medžiagos, pačios reaguojančios medžiagos ir kietos desensibilizuotos sprogmenys, kurie tampa pavojingi dėl kibirkščių.
 • 4.2 klasė – Pačios užsidegančios medžiagos, piroforinės medžiagos, pačios užsidegančios medžiagos ir produktai.
 • 4.3 klasė – skystumai, kietos medžiagos ir produktai, kurie susiduria su vandeniu, išskiria užsidegančias dujas.
 • 5.1 klasė – oksiduojančios medžiagos, kurios gali sukelti ar skatinti kitų medžiagų degimą, daugiausia dėl išsiskyrusio deguonies.
 • 5.2 klasė – organiniai peroksidai, kurie aukštoje temperatūroje, trinties ar smūgio įtakoje gali išskirti kenksmingas ir užsidegančias dujas arba patys sudegti.
 • 6.1 klasė – nuodingos (toksiškos) medžiagos, kurios mažose koncentracijose gali sukelti apsinuodijimą ar žaloti žmonių ir gyvūnų sveikatą, netgi mirtį.
 • 6.2 klasė – infekcinės medžiagos, kurios turi patogenų ir gali sukelti gyvūnų ar žmonių susirgimą.
 • 7 klasė – radioaktyvios medžiagos, kurios kelia radiacinę grėsmę.
 • 8 klasė – korozinės medžiagos, kurios gali sukelti cheminę odos ar kito paviršiaus žalą, taip pat pavojingos aplinkai.
 • 9 klasė – likusios būtinųjų krovinių ir produktų klasė, kurios nėra įtrauktos į kitas klases.

Būtinųjų krovinių pervežimas

Būtinųjų krovinių pervežimai organizuojami įvairiais transporto priemonėmis. SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI siūlo būtinųjų krovinių pervežimą su autotransportu, jūrų ir oro transportu. Kiekvienai iš šių transporto priemonių rūšių būdingi savotiški privalumai, su kuriais galite susipažinti „Tarptautiniai pervežimai”. Tačiau visoms transporto priemonėms taikomas taisyklingas, kad būtinųjų krovinių pervežimui reikia specialios įrangos, ženklinimo ir budrumo.

Būtinųjų krovinių pervežimas autotransportu yra ypač reglamentuotas ADR susitarimu. ADR pervežimai griežtai kontroliuojami, nustatant aukštus reikalavimus tiek transporto priemonių įrangai, tiek vairuotojo žinioms ir įgūdžiams. Be to, ADR krovinių vežėjai turi gauti ADR pažymėjimą, kurį reikia atnaujinti kas 5 metus.

Būtinųjų krovinių pervežimas jūrų transportu yra reglamentuojamas SOLAS-74 konvencija, ir jis yra ypač stebimas. Tik toms uostoms, kurios turi atitinkamą leidimą, leidžiama veikti su būtinųjų krovinių iškrovimu. Ši pervežimo rūšis kelia potencialią grėsmę žmonėms ir aplinkai, todėl ji yra specialiai organizuojama, tvirtinama ir stebima laivo gelbėjimo pakyje.

Būtinųjų krovinių pervežimas oro transportu, panašiai kaip ir jūros transportu, kelia grėsmę žmonėms ir aplinkai. Šiuos būtinųjų krovinių pervežimus reglamentuoja ICAO-TI, ir per juos būtina laikytis daugybės taisyklių ir reikalavimų.

Būtinųjų krovinių pervežimas su SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI pristatys jūsų krovinius į paskirties vietą optimaliu laiku ir saugiai, laikantis visų būtinųjų krovinių pervežimo taisyklių! Susisiekite su mumis, kad gautumėte nemokamą konsultaciją!