shadow

Kravu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana mazina iespējamos finansiālos zaudējumus kravu bojājumu gadījumā, kas varētu rasties kravas transportēšanas vai uzglabāšanas laikā. Kravas drošība ir būtiska gan kravas īpašniekam, gan pārvadātājam, tomēr 100% drošību nav iespējams garantēt un pārvadātāja atbildība ir ierobežota ar CMR, tādēļ iesakām nokārtot kravu apdrošināšanu. Kravu apdrošināšana no SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI ir spēkā gan visā pārvadājuma laikā, gan izkraušanas un uzglabāšanas laikā. Mēs piedāvājam saviem klientiem kravu apdrošināšanu, lai kravu pārvadājumi noritētu bez nepatīkamiem pārsteigumiem. Lai noskaidrotu vairāk par kravu apdrošināšanu, sazinieties ar mūsu speciālistiem!

Kravu pārvadātāja atbildība un CMR

Reizēm saskaramies ar viedokli – ja jau krava ir apdrošināta no pārvadātāja puses, tad papildus to nav nepieciešams apdrošināt. Starp šīm transportējamo kravu apdrošināšanām tomēr pastāv zināma atšķirība. Piemēram, ja kravas bojājumi vai bojāeja nav saistīta ar kravas pārvadātāja vainu, bet gan dabas katastrofām, pēc likumdošanas pārvadātājs nenes par to atbildību. Pārvadātāju atbildības ierobežojumus paredz konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR).

Kravu pārvadātāja atbildības likmes, kas noteiktas pēc CMR, ir šādas:

  • Sauszemes transportā atbildības likme ir 8,33 SDR (aptuveni 8,6 EUR) par kravas bruto kilogramu.
  • Gaisa transportā – 16,67 SDR (aptuveni 17 EUR) par kravas bruto kilogramu.
  • Jūras transportā – 666,67 SDR (aptuveni 688 EUR) par vienību.

Kam nepieciešama kravu apdrošināšana?

Tā kā pārvadātājs nevar būt atbildīgs par zaudējumiem apstākļos, ko nav bijis iespējams ietekmēt vai novērst, iesakām izvairīties no iespējamiem materiāliem zaudējumiem un apsvērt savu kravu apdrošināšanu. Transportējamo kravu bojājumi, pazaudēšana un bojāeja tiek novērota dažādu apstākļu dēļ. Piemēram, nepietiekama produktu iesaiņojuma, dabas katastrofu, ceļu satiksmes negadījumu, kravu zādzību u.c. apstākļu dēļ, ko visu iespējams daļēji vai pilnā mērā segt, ja ir veikta kravas apdrošināšana. Tā kā katrs kravas pārvadājums ir saistīts ar zināma mēra risku, kravu apdrošināšana ir būtisks nodrošinājums, kas ļaus justies drošāk gan kravu īpašniekiem, gan pārvadātājiem. Kravu apdrošināšā izdala vienreizējo vai vispārējo kravas apdrošināšanu (kad tiek veikti regulāri pārvadājumi), kā arī pēc atbildības līmeņiem: atbildība par visiem riskiem un ierobežota atbildība, piemēram, par konkrētiem riskiem, kā satiksmes negadījums vai zādzība.

Lai noskaidrotu, kura kravas apdrošināšana der Jums vislabāk, sazinieties ar mums!

Kravu apdrošināšanas cenas

Transportējamo kravu apdrošināšanas cenas ir mainīgas atkarībā no dažādiem faktoriem:

  • Kravas apdrošināšanas polises nosacījumi;
  • Kravas vērtība;
  • Kravas nomenklatūra;
  • Kravas veids;
  • Transportēšanas faktori, sākot ar transportu un maršrutu, beidzot ar pārkraušanas skaitu;
  • Ģeogrāfiskais reģions;
  • Sadarbības attiecību ilgums ar apdrošinātāju.

Kravu apdrošināšana ir visērtākais veids, kā parūpēties, lai samazinātu zaudējumu risku kravu bojājumu vai bojāejas gadījumos. Ja vēlaties uzzināt par mūsu piedāvātajiem kravas apdrošināšanas nosacījumiem un izmaksām, sazinieties ar mums!