shadow

Incoterms

Incoterms, co oznacza „Międzynarodowe Warunki Handlowe”, to znormalizowany trzyliterowy zestaw kodów najczęściej stosowany w transakcjach międzynarodowych. Zasady te zostały stworzone przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w celu ułatwienia komunikacji i zrozumienia między kupującymi i sprzedającymi zaangażowanymi w handel międzynarodowy. Incoterms określają obowiązki, ryzyko i koszty związane z transportem i dostawą towarów.

Co to są Incoterms?


EXW (Ex Works): Sprzedawca dostarcza towary na swoim miejscu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty transportu, ryzyko oraz niezbędne odprawy celne.

FCA (Free Carrier): Sprzedawca przekazuje towary w wybranym punkcie dostawy, na przykład w magazynie lub środku transportu. W tym momencie ryzyko i odpowiedzialność za przewozy przechodzi na nabywcę.

FAS (Free Alongside Ship): Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie towarów wzdłuż brzegu przybrzeżnego portu, obok statku. Kupujący bierze na siebie ryzyko i odpowiedzialność, gdy towary są umieszczone na pokładzie statku lub w innym wyznaczonym miejscu na brzegu.

FOB (Free On Board): Sprzedawca odpowiada za transport towarów do wyznaczonego portu morskiego. Gdy towary są na statku, ryzyko i odpowiedzialność przechodzą na nabywcę.

CFR (Cost and Freight): Sprzedawca odpowiada za transport towarów do wskazanego portu, pokrywając koszty transportu i zapewniając ubezpieczenie ładunku. Kupujący ponosi odpowiedzialność i ryzyko, gdy towary są załadowane na statek w porcie.

CIF (Cost, Insurance, and Freight): Sprzedawca odpowiada za dostawę towarów do portu przybrzeżnego statku, pokrywając koszty transportu i ubezpieczenia. Ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towary są na statku.

CPT (Carriage Paid To): Sprzedawca pokrywa koszty przewozu towarów do wskazanego miejsca docelowego. Gdy towary są przekazane przewoźnikowi, ryzyko przechodzi na nabywcę.

CIP (Carriage and Insurance Paid To): Określa warunki umowy handlowej dotyczące dostawy towarów między sprzedawcą a nabywcą. CIP ustala, że sprzedawca odpowiada za transport towarów do wskazanego miejsca docelowego, pokrywając koszty przewozu i zapewniając ubezpieczenie ładunku.

DAT (Delivered at Terminal): Określa warunki umowy handlowej dotyczące dostawy towarów między sprzedawcą a nabywcą. DAT ustala, że sprzedawca odpowiada za dostarczenie towarów do wskazanego terminala na miejscu docelowym, który może być terminalem portowym lub innym wybranym miejscem.

DAP (Delivered at Place): Sprzedawca odpowiada za dostawę towarów do wskazanego miejsca, gotowego do rozładunku przez nabywcę. Kupujący ponosi odpowiedzialność za rozładunek i opłaty celne.

DDP (Delivered Duty Paid): Sprzedawca odpowiada za dostawę towarów do wskazanego miejsca docelowego, pokrywając wszystkie koszty, w tym cła. Kupujący musi jedynie rozładować towary.