shadow

Ubezpieczenie ładunku

Ubezpieczenie ładunku zmniejsza możliwe straty finansowe w przypadku uszkodzenia ładunku, które mogą wystąpić podczas transportu lub przechowywania. Bezpieczeństwo ładunku jest istotne zarówno dla właściciela ładunku, jak i przewoźnika, jednakże niemożliwe jest zagwarantowanie 100% bezpieczeństwa, a odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona przez CMR, dlatego zalecamy ubezpieczenie ładunku. Ubezpieczenie ładunku od SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI obowiązuje zarówno podczas transportu, jak i podczas rozładunku i przechowywania. Oferujemy naszym klientom ubezpieczenie ładunku, aby zapewnić płynność transportu bez nieprzyjemnych niespodzianek. Aby dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu ładunku, skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Odpowiedzialność przewoźnika i CMR

Czasami spotykamy się z opinią, że jeśli ładunek jest ubezpieczony przez przewoźnika, to nie jest konieczne dodatkowe ubezpieczenie. Jednak istnieje pewna różnica między tymi rodzajami ubezpieczeń przewożonych towarów. Na przykład, jeśli uszkodzenia lub straty ładunku nie są spowodowane winą przewoźnika, lecz raczej katastrofą naturalną, zgodnie z prawem przewoźnik nie ponosi za to odpowiedzialności. Ograniczenia odpowiedzialności przewoźników są określone w Konwencji o Międzynarodowych Umowach o Międzynarodowym Przewozie Drogowym (CMR).
Stawki odpowiedzialności przewoźnika, ustalone zgodnie z CMR, są następujące:

  • Transport lądowy – stawka odpowiedzialności wynosi 8,33 SDR (około 8,6 EUR) za każdy kilogram brutto ładunku.
  • Transport powietrzny – 16,67 SDR (około 17 EUR) za każdy kilogram brutto ładunku.
  • Transport morski – 666,67 SDR (około 688 EUR) za jednostkę.

Kto potrzebuje ubezpieczenia ładunku?

Ponieważ przewoźnik nie może być odpowiedzialny za straty w warunkach, których nie można było przewidzieć lub uniknąć, zalecamy unikanie możliwych strat materialnych i rozważenie ubezpieczenia własnego ładunku. Uszkodzenia, utrata i zniszczenie przewożonych ładunków mogą wystąpić z różnych powodów, takich jak niewystarczające opakowanie produktów, katastrofy naturalne, wypadki drogowe, kradzież towarów itp., co można częściowo lub w pełni zabezpieczyć poprzez ubezpieczenie ładunku. Ponieważ każdy transport ładunku wiąże się z pewnym stopniem ryzyka, ubezpieczenie ładunku jest istotnym zabezpieczeniem, które pozwala zarówno właścicielom ładunków, jak i przewoźnikom czuć się bezpieczniej. Ubezpieczenia ładunku obejmują indywidualne lub ogólne ubezpieczenia ładunku (w przypadku regularnych przewozów) oraz różne poziomy odpowiedzialności: pełna odpowiedzialność za ryzyko i odpowiedzialność ograniczona, na przykład do konkretnych ryzyk, takich jak wypadek drogowy lub kradzież.
Aby dowiedzieć się, które ubezpieczenie ładunku najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, skontaktuj się z nami!

Ceny ubezpieczenia ładunku

Ceny ubezpieczenia przewożonych ładunków są zmienną wielkością, zależną od różnych czynników:

  • Warunki polisy ubezpieczeniowej ładunku;
  • Wartość ładunku;
  • Nomenklatura ładunku;
  • Rodzaj ładunku;
  • Faktory transportu, począwszy od środka transportu i trasy, aż po ilość przeładunków;
  • Region geograficzny;
  • Czas trwania współpracy z ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie ładunku to najwygodniejszy sposób, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem strat w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia ładunku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o warunkach i kosztach naszych oferowanych ubezpieczeń ładunku, skontaktuj się z nami!