Privātuma politika

KLIENTA DATU PRIVĀTUMA POLITIKA
Privātuma atruna

Privātuma atruna nosaka privātuma praksi saistībā ar tīmekļa vietni www.logris.lv. SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā tīmekļa vietnē bez Jūsu atļaujas.

SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā tīmekļa vietnē, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi sniedzat (piemēram, nosūtot mums e-pastu). Kā SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI klients Jūs esat izvēlējies uzticēt mums savus personas datus un piešķirt tiesības tos apstrādāt saskaņā ar vispārējo tīmekļa vietņu vienotās platformas privātuma politiku (turpmāk tekstā Politika). Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums un mums ir svarīgi aizsargāt Jūsu personas datus visas sadarbības laikā. Jebkāda veida informācija, kura tiks sniegta šādā veidā, nebūs pieejama trešajām personām, un SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI to izmantos tikai tiem mērķiem, kādiem konkrētā informācija ir sniegta.

SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI nemēģinās identificēt tīmekļa vietnes www.logris.lv individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas, kas minētas iepriekš ne ar vienu personu. SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu. Esam pārliecināti, ka, iesniedzot mums savus personas datus, arī Jūs kā juridiska persona ievērojat personas datu apstrādi regulējošo normatīvo aktu prasības un pienākumu informēt savus darbiniekus par datu nodošanu sadarbības partneriem

Privātuma politika var tikt labota vai papildināta, par to iepriekš informējot, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju.

SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI var apkopot un uzglabāt:

 • Personas datus, piemēram, informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, vārdu, uzvārdu, adresi, e-pastu un tālruņa numuru;
 • Klientu cenu pieprasījumu un sadarbības vēsturi;
 • Saziņas datus, piemēram tālruņa numuru, e-pasta adresi;
 • Klientu domēna vārdus;
 • IP adreses un informāciju par apmeklētāju ierīcēm;
 • Citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir mājaslapas administrēšana, kā arī interneta vietnes izmantošanas kontrolēšana un tās uzlabošana.

SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI nesaista lietotāja IP adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes lietotājs paliks anonīms.

SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI izmanto šo informāciju, lai:

 • apstrādātu cenu pieprasījumus un kravu pārvadājumu pasūtījumus;
 • nosūtītu klienta kravu pārvadājumu pasūtījumu apstiprinājumus un citu ar pasūtījumiem saistītu informāciju;
 • nosūtītu pieprasīto informāciju par mūsu sniegtajiem loģistikas pakalpojumiem;
 • atbildētu uz klienta jautājumiem par SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI sniegtajiem loģistikas pakalpojumiem;
 • apkopotu www.logris.lv mājaslapas lietošanas statistiku;
 • uzlabotu www.logris.lv mājaslapas darbību.

Datu apstrādes termiņš ilgst visu laika periodu, kamēr tiek sniegti loģistikas pakalpojumi, un kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana.

Informācijas atklāšana trešajām personām

SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI ir tiesīga atklāt jūsu personas datus citiem datu saņēmējiem, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi nodrošinātu loģistikas pakalpojumus un kravu piegādes, kā piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējiem, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī šo pakalpojumu sniegšanas starpniekiem. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI veiks visas nepieciešamās darbības, lai pārliecinātos, ka datu apstrādātāji nodrošina personas datu konfidencialitāti. Jūsu personas dati var tikt kopīgoti tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešams pieprasīto loģistikas pakalpojumu sniegšanai. Iesaistītie datu saņēmēji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc sniegtajiem norādījumiem, kā arī nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām. Piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir pienākums nodrošināt datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai Eiropas Savienības teritorijā un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Personas dati ārpus Eiropas Savienības teritorijas un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijas var tikt nodoti tikai saskaņā ar datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Klienta tiesības

Personas datu aizsardzības normatīvie akti piešķir Jums tiesības, kuras tiek ņemtas vērā, apstrādājot Jūsu kravu pārvadājumu un loģistikas pakalpojumu pieprasījumus.

 • Tiesības piekļūt Jūsu personīgajai informācijai, kas ir SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI rīcībā, kā arī noskaidrot, vai un kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati.
 • Tiesības pieprasīt labot personas datus, ja tie ir mainījušies vai arī apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza;
 • Tiesības pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu, ja, piemēram, personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai zūd to apstrādes tiesiskais pamats. Gadījumā, ja personas dati ir izmantojami citiem šajā Politikā noteiktajiem mērķiem, SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI patur tiesības saglabāt attiecīgos datus, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.
 • Tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, ja, piemēram, personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai arī Jūs apstrīdat datu precizitāti un iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata.
 • Tiesības uz datu pārnešanu, kurus Jūs esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot pieprasījumu par datu pārnešanu, tiesību realizācija tiks nodrošināta, izsniedzot datus elektroniski lasāmā formātā vai arī nosūtot tos elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam.
 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja ir pamats uzskatīt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, ir pārkāptas personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā aicinām Jūs vispirms vērsties pie SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI. Ja piedāvātie risinājumi Jūs neapmierinās, vai, Jūsuprāt, netiks veiktas nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija.
 • Tiesības atsaukt piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, un veiktā datu apstrāde tiks pārtraukta. Tāpat Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus.

Jebkurā gadījumā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumus par to SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI var uzglabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar izteiktām prasībām vai pretenzijām.

SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI kontaktinformācija

Ja Jums rodas papildu jautājumi par konfidencialitātes politiku, lūdzam sazināties ar mums:

SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI
Reģistrācijas numurs 50003874161
Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1. līnija 84, Rīga, LV-1026, Latvija.

Elektroniskā pasta adrese: info@logris.lv ,
Kontakttālrunis: +371 29140781