shadow

Konwencja CMR

Dokument CMR-Frachtbrief to oficjalny dokument dotyczący transportu towarów i umowy między przewoźnikiem a nadawcą. Zgodnie z artykułem 2230 Kodeksu Cywilnego, określa on obowiązek przewoźnika polegający na transporcie towarów nadawcy z jednego miejsca do drugiego za uzgodnioną cenę i dostarczeniu ich odbiorcy.

Zgodnie z artykułem 5 Konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym (CMR), CMR-Frachtbrief musi być podpisany zarówno przez nadawcę, jak i przewoźnika. Te podpisy mogą być zarówno typograficzne, jak i zastąpione pieczęciami, jeśli jest to zgodne z prawem kraju, w którym wystawiono dokument przewozowy. Informacje, które muszą być zawarte w CMR-Frachtbrief:

  Data przygotowania frachtbrief;

  Imię i adres nadawcy;

  Imię i adres odbiorcy towaru;

  Opis towarów;

  Liczba jednostek opakowania;

  Miejsca załadunku i rozładunku frachtu;

  Waga brutto frachtu;

  Czas przyjęcia towarów w warunkach kontroli przewoźnika.


cmr

Próbka CMR w języku niemieckim i rosyjskim

Pełna wersja Kliknij tutaj!CONVENTION
FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD
CONTRACT (CMR) – Latvian